0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

5607 sayılı kanuna muhalefet Yargıtay Kararı

5607 sayılı kanuna muhalefet Yargıtay Kararı içeriğini sitemizden inceleyebilir ve aklınıza takılan hususların tamamı için avukatlık büromuzu arayabilirsiniz.

7. Ceza Dairesi         2013/6313 E.  ,  2014/468 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı kanuna muhalefet
HÜKÜM : Hükümlülük


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanık hakkında tayin edilen 5 gün adli para cezasına 5607 sayılı yasanın 3/1. maddesinin ikinci cümlesi uyarınca 1/3 oranında artırım yapılarak 6 gün adli para cezası yerine, hesap hatası sonucu 7 gün adli para cezasına hükmolunması ve bu ceza üzerinden TCK.nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılması sırasında 4 gün adli para cezası yerine, 5 gün adli para cezasına hükmolunması suretiyle fazla ceza tayini,

Yasaya aykırı, sanık müdafıinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca, hükmün 2. bendindeki adli para cezasının "6 gün adli para cezası" olarak düzeltilmesi, 3. bendindeki adli para cezasının “4 gün adli para cezası” şeklinde değiştirilmesi ve 5. bendindeki "100 Türk Lirası" yerine ise "80 Türk Lirası" adli para cezasına indirilmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.01.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp