0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet Yargıtay Kararı

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet  Yargıtay Kararı içeriği sizlere web sitemizde sunuldu. Karara benzer bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda hukuki destek almak isterseniz Ünsal Hukuk Bürosu´na hemen ulaşabilirsiniz.

  7. Ceza Dairesi         2021/23088 E.  ,  2021/17840 K.

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : 5607 sayılı Yasaya muhalefet
HÜKÜM : İlk derece mahkemesi hükmünün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine

Bölge Adliye mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1-Arama işlemine dayanak olarak gösterilen Şarköy Sulh Ceza Hakimliği´nin 2017/169 Değişik iş sayılı arama kararı denetime olanak verecek şekilde dosyaya getirtilmeden eksik araştırma ile karar verilmesi,

2-Sanık hakkında iş yerinde yapılan aramada ele geçen 12 kg kıyılmış tütün ve 4200 dal doldurulmuş makaron nedeniyle 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmış olup, ele geçen kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaronların yabancı menşeili olduklarının tespiti halinde sanığın eyleminin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre 5607 sayılı Yasanın 3/5. maddesi kapsamında olacağı, yerli olduklarının tespiti halinde ise suç tarihinde yürürlükte bulunan 4733 sayılı Yasanın 8. maddesinde belirtilen ve idari yaptırımı gerektiren kabahati oluşturacağı ve dosyada mevcut TAPDK ekspertiz raporunun ele geçen eşyaların menşei hususunda görüş içermediği cihetle; dava konusu kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaronlar yönüyle makaronlar ve içerisindeki kıyılmış tütünler ile ayrıca ele geçirilen kıyılmış tütünlerin yabancı menşeili olup olmadıklarının tespiti hususunda alanında uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

3-4733 sayılı Yasanın 8/5-ı maddesindeki ´´Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere (…)(1), beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.´´ şeklindeki düzenleme ve kollukça düzenlenen evraklarda bahse konu iş yerinin olay tarihinde TAPDK belgesi olduğunun belirtilmesi karşısında, sanığın suç tarihinde söz konusu Tapdk belgesi ile dava konusu eşyaların satışı hususunda yetkili olup olmadığının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından sorularak neticesine göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5271 sayılı CMK´nun 302/2. maddesi gereğince BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK´nun 304. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi´ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´na TEVDİİNE, 21/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp