0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Yargıtay Kararı4.1.2024

6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Yargıtay Kararı ile alakalı olan bu içeriğe ÜNSAL HUKUK web sitesinden erişebilir ve benzeri CEZA Davası konuları için uzman desteğini anında alabilirsiniz.

1. Ceza Dairesi         2008/8265 E.  ,  2012/9777 K.

Tebliğname No : 1 - 2008/59131
MAHKEMESİ : Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 06/12/2007, 2007/172 (E) ve 2007/429 (K)
SUÇ : Kasten yaralama, 6136 sayılı Yasaya aykırılık

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık hakkında mağdura yönelik kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın mağdura yönelik kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarının sübutu kabul, 6136 sayılı Kanuna muhalefet yapmada suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

a)Kasten yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden;

Suç tarihinde mağdur ile sanığın evli oldukları ancak ayrı yaşadıkları, olay günü konuşmak için buluştukları, mağdurun cep telefonuna bir erkek arkadaşından mesaj gelmesi üzerine sanığın telefonu alarak mesaja baktığı ve tartışmaya başladıkları, mağdurun sanığı iteklediği, sanığın da mağduru beş bıçak darbesi ile yaraladığı, mağdurun yaralandığını görmesi üzerine sanığın eylemine son verdiği olayda; mağdurun sol gluteal bölgede iki adet, sol uylukta bir adet, sol costalomber bölgede bir adet ve batın üst kadranda bir adet olmak üzere beş bıçak darbesi ile yaralandığı, batına nafiz ve karaciğer yaralanmasına neden olan yaralanması nedeniyle mağdurun yaşamsal tehlike geçirdiği anlaşılmakla, sanığın mağduru hedef aldığı vücut bölgesi, mağdurdaki yaralanmaların yerleri dikkate alındığında, sanığın kastının adam öldürmeye yönelik olduğu halde adam öldürmeye teşebbüs suçu yerine vasıfta yanılgıya düşülerek yaralamadan hüküm kurulması

b-6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan hüküm yönünden;

Hükümden sonra 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı yasanın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesinin 5. fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi lüzumu bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak kasten yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden CMUK.nun 326. maddesi uyarınca kazanılmış hakkı saklı kalmak üzere (BOZULMASINA), 20/12/2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • İzmir Araç Değer Kaybı Karşılama Avukatı
    Araç değer kaybı avukatı denildiğinde Türkiye´ nin en iyilerini barındıran hukuk büromuz, son derece profesyonel çalışma yöntemiyle kazanılamaz denilen davaları dahi başarıyla sonuçlandırmıştır.
  • Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında İlke Kararı
    Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/9
  • Konya Hasar Sonrası Değer Kaybı Avukatı
    Trafik kazasına karışan araçlar, farklı oranlarda olmak üzere doğal olarak hasar görür. Bu hasarlar, gerekli onarım süreçlerinin ardından hasar kaydı olarak sisteme girilir.
Whatsapp