0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Araç Değer Kaybı22.5.2024

Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Araç Değer Kaybı Davası ile alakalı emsal karar içeriğini siteden inceleyebilir ve aklınıza takılan sorular için avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/1222 Esas
KARAR NO : 2018/222
DAVA : Alacak (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 02/11/2016
KARAR TARİHİ : 08/03/2018
Mahkememizde görülen davanın yapılan incelemesi sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

İDDİA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: meydana gelen kaza sonucu .......... plaka nolu araçta meydana gelen değer kaybı alacağı ve eksper ücreti alacağı için taraflar arasındaki temlik belgesine dayanılarak kaza sonucu oluşan değer kaybının ve ekspertiz ücretinin davalı sigorta şirketinden tahsilinin talep edildiği, davalı sigorta şirketinin sigortalısı olan......... plaka nolu araç tarafından 07.04.2016 tarihinde .........´a ai....... plaka nolu araca çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, temlik edenin aracında oluşan değer kaybının bağımsız eksper tarafından düzenlenen eksper raporuyla tespit edilmiş ve müvekkilinin aracında 5.390,00-TL değer kaybı meydana geldiği belirlenmiş, ayrıca 354,00-TL ekspertiz ücreti ödendiğini, bütün bu nedenlerle müspet zarar kapsamında ve fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak kaydıyla, kaza sebebiyle oluşan değer kaybının yaklaşık 5.744,00-TL tutması beklenen alacaklarının şimdilik 500,00-TL´sinin, ticari işlerde uygulanan en yüksek temerrüt faiz oranı üzerinden ve kaza tarihinden, kabul edilmezse ihtar tarihinden itibaren işletilecek temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ettiği, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasını talep ettiği.

SAVUNMA :Davalı vekili savunmasında özetle; davacı tarafın aracının 03,06,2016 tarihinde başka bir trafik kazasına daha karıştığının tespit edildiğini, buna ilişkin belgenin dilekçe ekinde olduğunu ayrıca değer kaybı oluşmadığından talebin reddinin gerektiğini, değer kaybı talebinde bulunan aracın tam olarak onarıldığını, buna göre 12.600,00-TL araç hasar bedeli ...... Sigorta A.Ş/ye ve ayrıca 3.567,39-TL de .......´a ödendiğini» toplam teminatın belirlenmesi bakımından ve ayrıca gerçek zarar giderildiğinden davanın reddi gerektiğini, davayı kabul anlamına gelmemek üzere, davacı tarafın aracında meydana gelen değer kaybı miktarının tespit edilmesi için trafik sigortası genel şartlarında yer alan hesaplama yönteminin esas alınması gerektiğini, değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücretinin, değer kaybını talep eden tarafından ödendiğini, bütün bu nedenlerle davacı tarafın maddi tazminat talep etme hakkı olup olmadığının var ise miktarının tespiti için kusur ve hasar bilirkişi incelemesi yaptırılmasını, yargılama giderleri vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasını talep ettiği görülmüştür.

İNCELEME ve GEREKÇE : Dava hukuki niteliği itibari ile trafik kazası sonucu davacının aracında oluşan değer kaybının tazmini amacıyla açılmış olan alacak davasıdır.
Davacı, 07/04/2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında dava dışı ......´a ait 31.KBC.14 plakalı araçta oluşan hasara bağlı olarak değer kaybı oluştuğu, dava dışı ..... tarafından alacak hakkının kendilerine temlik edildiğini ve oluşan değer kaybının belirlenerek tahsilini dava etmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller ve bilirkişi incelemesi ile; davacıya temlik verene ait .......plakalı aracın 07/04/2016 tarihinde davalı sigorta şirketinin trafik sigortalısı olan dava dışı..... Turizm´e ait....... plakalı araçla çarpıştığı, meydana gelen trafik kazasında davalıya sigortalı araç sürücüsünün %100 oranında kusurlu olduğu, davacı tarafa ait araçta 2.550,00 TL tutarında değer kaybı oluştuğu, ancak davaya konu..... plakalı aracın mülkiyet değişikliğinin gerçekleştiği ve yeni malik tarafından davacıya verilmiş bir temliğin bulunmadığı, bu nedenle Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından 31/03/2017 tarihli ...... ile davacı başvurusunun reddedildiği anlaşılmakla yerinde görülmeyen davanın reddine karar verilmiştir.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
1-Davanın REDDİNE,

2-Alınması gereken 35,90 TL harcın peşin alınan 29,20 TL harçtan mahsubu ile bakiye harcın davacıdan alınmasına,
3-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince takdir olunan 500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı kesin olarak karar verildi.08/03/2018
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Aydın Değer Kaybı Davaları
    Araçların geçirdikleri kazaların ardından rayiç bedellerinde doğal olarak önemli bir düşüş olur. Bu hasar kaydına özellikle aracınızı satmak istediğiniz zaman karşı tarafın rahatlıkla sorgulaması sonucunda ulaşması mümkündür.
  • Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) Emsal Karar
    Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) Emsal Karar detaylarına bu içerikten erişebilir ve benzeri durumlarda Av. Ebru Ünsal´dan destek talep edebilirsiniz.
  • Araca Çarpmak Suretiyle Maddi Hasarlı Trafik Kazası Yargıtay Kararı
    Araca Çarpmak Suretiyle Maddi Hasarlı Trafik Kazası Yargıtay Kararı sitemizde sizlere sunulmuştur, Avukat Ebru Ünsal´ın kişişsel web sitesinden bu kararı inceleyebilir ve bilgi alabilirsiniz.
Whatsapp