0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Yargıtay Kararı12.1.2024

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Yargıtay Kararı ile ilgili bu içerik Ünsal Hukuk web sitesinde siz değerli ziyaretçilerine sunulmuştur. İnceleyebilir ve anında avukatlarımıza danışabilirsiniz. Ünsal  Hukuk Bürosu İstanbul ili başta olmak üzere bir çok şehirde sizlere sorun yaşadığınız benzer konularda hizmet verebilmektedir.

4. Ceza Dairesi         2019/6301 E.  ,  2021/27526 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, açığa imzanın kötüye kullanılması
HÜKÜMLER : Beraat


KARAR
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Açığa imzanın kötüye kullanılması eylemine ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

2-Tehdit suçundan kurulan hükmün temyizinde;

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;

a)Tehdit suçuna konu edilen “ben sizin hakkınızdan gelirim” biçimindeki sözünden dolayı sanık hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 29/05/2014 tarihli iddianamesiyle tehdit suçundan mağduru farklı olan ikinci bir dava açılması, bu davanın mağdurunun, katılanın vekilliğini üstlenen ... olması nedeniyle aynı fiille birden fazla kişiye yönelik tehdit eyleminin gerçekleştirilme ihtimalinin bulunması karşısında, 29/05/2014 tarihli iddianameyle açılan dosyasının incelenerek, dosyada karar verilip verilmediğinin tespit edilmesi, kararın verilmesi ve kesinleşmiş olması halinde dosyanın tasdikli bir suretinin dosya arasına alınması, dosyanın derdest olması halindeyse dosyalarının birleştirilmesine karar verilerek oluşacak yeni duruma göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

b)Soruşturma aşamasında bilgisine başvurulan ve tehdit eylemine tanık olduğunu söyleyen ... dinlenilmeden, eksik incelemeyle karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Zayi Belgesinin Verilmesi Emsal Karar
    Zayi Belgesinin Verilmesi Emsal Karar içeriği ÜNSAL HUKUK BÜROSU tarafından sitede sergilenmiş ve siz değerli ziyaretçilerine sunulmuştur, inceleyebilir ve hukuki destek talebinde bulunabilirsiniz.
  • Ankara Çalışma ve Oturma İzni Avukatı
    Oturma ve çalışma izni, ülkemizde yabancıların kontrol edilebilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için öngörülen tedbir ve yaptırımlardan biridir.
  • Deport Kararı Alınamayacak Yabancılar
    Sınır dışı kararı yani deport etme, bir yabancının ülkemizde kalma hakkı olmadığını belirtmekte ve Türkiye´ yi terk etmesinin zorunlu olduğu anlamına gelmektedir.
Whatsapp