0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) Emsal Karar21.11.2023

Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) Emsal Karar içeriğini Ünsal Hukuk Bürosu olarak sizlere sunduk, sitemizden hemen inceleyebilir ve benzeri hususlar için bizi arayabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/483 Esas
KARAR NO : 2018/500

DAVA : Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 05/10/2017
KARAR TARİHİ : 25/05/2018

Mahkememizin ... esas sayı ve 24/05/2018 tarihli celse ara kararı gereğince dosya tefrik edilerek mahkememizin 2018/483 esasına kaydı yapılmakla;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili ... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas sayılı dosyasına sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin % 50 hissedarı olduğu, ... Gıda Tur. Tic. A.Ş´ nin Yönetim Kurulu Üyeleri olan davalıların haksız ve hukuka aykırı eylem ve işlemleri ile şirketi ve dolaylı olarak pay sahibi müvekkilini zarara uğrattıklarını, davalıların hukuka aykırı eylem ve işlemler ile şirketin içini boşalttıklarını, gerçekte şirkete alınmayan hizmetlere ilişkin sahte faturalar düzenleyerek şirketin giderlerini yüksek gösterdiklerini ve şirketi usulsüz şekilde borçlandırdıklarını, şirketin varlıklarını hileli yollarla kendi menfaatlerine kullandıklarını, şahsi borçlarını şirkete ödettiklerini, şirket adına usulsüz kredi alarak bu bedelleri şirket yerine kendilerine aktardıklarını, şirketin zararının her geçen gün artması nedeniyle şirketin %50 pay sahibi müvekkilinin daha fazla mağdur olmaması ve telafisi imkansız zararlara düçar olunmaması bakımından öncelikle davalı şirket yönetim kurulu üyelerinin azli ile dava süresince şirkete ivedilikle tedbiren kayyım atanması ve yapılacak yargılama sonunda da TTK nun 553. 555 ve 557´nci maddeleri ve ilgili sair maddeleri gereğince davalıların sorumluluklarına hükmedilmesi ile şirket nezdinde davalılar tarafından zarara sebep olunduğundan ve davalıların çok sayıda zararlandırıcı eylem ve işlemi bulunduğundan, zarar miktarının bu aşamada belirlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle belirlendiğinde arttırılmak üzere HMK.´ nın 107´ nci maddesi gereğince, fazlaya ilişkin talep haklarının saklı kalması kaydıyla, şimdilik 42.000 TL. tazminatın, işleyecek avans faizi ile birlikte davalı yönetim kurulu üyelerinden müşterek ve müteselsilen tahsili ile davalı şirkete verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas sayılı dosyasına sunmuş olduğu cevap dilekçesinde özetle; müvekkillerinden ...´ın ... Gıda Turizm ve Ticaret A.Ş´nin Yönetim Kurulu başkanı, ...´nun şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ...´nun ise yönetim kurulu üyesi olduğunu, müvekkili ... ile davacının oğlu dava dışı ...´nın eskiye dayalı bir tanışıklığının olduğunu, müvekkilinin ... Gıda A.Ş´ nin maddi anlamda zora düştüğü bir dönemde dava dışı ...´ nın o dönem arkadaşı olduğu ...´na borç para vermeyi teklif ettiğini, ancak ...´nın kaynağı belirsiz bir şekilde kazandığı tüm gelir ve servetinin, boşanma süreci içersinde bulunduğu eşinden gizlemek maksadı ile, davacı uhdesinde muhafaza ederek, tüm hukuki işlemlerini de yine annesi davacı üzerinden yürüttüğünü, taraflar arasındaki gerçek borç ilişkisinin davacı tarafça bilinçli olarak saklanıldığını, müvekkilleri ile ortaklık ilişkisi kurulduğu izleniminin verilmeye çalışıldığını, ancak davacının oğlundan alınan borç karşılığı hisselerin teminat amaçlı olarak verildiğini, söz konusu ilişkinin gerçek bir ortaklık ilişkisi olmadığını, davacının oğlunun yönetim kurulundan usulsüz olarak azledildiği iddiasının da asılsız olduğunu, davacının tüm iddialarının asılsız ve gerçeği yansıtmadığını, müvekkillerinin şahsi menfaatleri adına kredi çektiği ve ödemelerini şirkete yaptırdığı iddialarınında gerçek olmadığını, şirket adına çekilen kredide davacının oğlu ...´nın da imzasının bulunduğunu, davacının iddialarının somut olmadığını ve somutlaştırmasının gerektiğini ve ... 16.Asliye Ticaret Mahkemesi ... E. Nolu dosyasının hukuki ve fiili irtibatın dikkate alınarak HMK 165 maddesi uyarınca bekletici sorun yapılmasına, kayyım atanması talebinin reddine ve haksız ve mesnetsiz olarak açılan iş bu davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.

... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas, ... karar sayılı, 19/04/2018 tarihli birleştirme kararı ile dosyanın, mahkememizin ... esas sayılı dosyası ile birleştirildiği ve mahkememizin ... esas sayılı dosyasının 24/05/2018 tarihli celsesinde dosyamız ile birleştirilen ... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas sayılı sorumluluk davası olduğu, dosyamızdaki davanın ise hisse senetlerinin iadesine yönelik olduğu, davaların konularının birbirinden farklı olduğu gibi yargılama usullerinin ve tartışılacak delillerin farklı olduğu, HMK 166 maddesindeki dosyaların birleştirilmesi şartlarının somut olayda bulunmadığı görülmekle birleşen dosyanın dosyamızdan tefrik edilerek yeni bir esasa kaydedilerek ... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas sayılı dosyasının mahkemesine iadesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulması cihetine gidilmiştir.

Davalı vekiline ıslaha karşı beyanda bulunması için 2 haftalık süre verilmesine,

2-Dosyamız ile birleştirilen ... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas sayılı sorumluluk davası olduğu, dosyamızdaki davanın ise hisse senetlerinin iadesine yönelik olduğu, davaların konularının birbirinden farklı olduğu gibi yargılama usullerinin ve tartışılacak delillerin farklı olduğu, HMK 166 maddesindeki dosyaların birleştirilmesi şartlarının somut olayda bulunmadığı görülmekle birleşen dosyanın dosyamızdan tefrik edilerek yeni bir esasa kaydına ve bu esas üzerinden mahkemesine iadesine,

HÜKÜM: yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Dosyamız ile birleştirilen ... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas sayılı sorumluluk davası olduğu, dosyamızdaki davanın ise hisse senetlerinin iadesine yönelik olduğu, davaların konularının birbirinden farklı olduğu gibi yargılama usullerinin ve tartışılacak delillerin farklı olduğu, HMK 166 maddesindeki dosyaların birleştirilmesi şartlarının somut olayda bulunmadığı görülmekle birleşen ... 4 Asliye Ticaret Mahkemesi´nin ... esas sayılı dosyasının mahkemesine iadesine, mahkememiz esasının bu şekilde kapatılmasına dair oy birliği ile karar verildi. 31/05/2018

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp