0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Araçta Arıza Sebebiyle Tazminat (Ayıplı Mal) Emsal Karar24.11.2023

Araçta Arıza Sebebiyle Tazminat (Ayıplı Mal) Emsal Karar içeriğine Ünsal Hukuk web sitesinden hemen erişebilir ve bu alanda benzer olan tüm hususlar için profesyonel avukatlardan anında destek alablirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/319 Esas
KARAR NO : 2018/574

DAVA : Tazminat (Ayıplı Mal)
DAVA TARİHİ : 05/11/2013
KARAR TARİHİ : 30/04/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ayıplı Mal) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA VE TALEP :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin 10/10/2011 tarihinde davalı ...Ş ´den ... plakalı ... marka minibüsü satın aldığını, bu aracın iki yıl süre ile üretim ve montaj hatalarına karşı garantili olduğunu, diğer davalı ... Pazarlama ve Tic. A.Ş´nin ise ... Türkiye Ana Bayisi olduğunu, müvekkilinin ... Oto Paz. A.Ş´nin yönlendirmeleri doğrultusunda anlaşmalı oldukları diğer davalı ...nden klima sistemi alarak yine bu şirkete taktırıldığını, diğer davalı şirketlerin anlaşmalı servisi olması sebebiyle garantisinin bozulmaması amacı ile klimanın davalı .. şirketine takdırıldığını, 24/04/2012 tarihinde V kayışı olarak tabir edilen klimayı tahrik eden kayışın kopması sebebiyle araçta arıza meydana geldiğini, tamiri için davalı ...Ş´ye götürüldüğünü, ancak bu davalının "ürün kaynaklı bir arıza olmadığı için yapılması gereken işlemlerin garantiden yapılamayacağı" yönünde rapor verdiğini, ücret talep edildiğini, bunun üzerine diğer davalı ... Otodan tamirin talep edildiğini fakat bu davalının da garanti kapsamında aracın tamirine yanaşmadığını ve ücret talep ettiğini, garanti kapsamında araç arızasının giderilmesi yönündeki çabaları sonuçsuz kalınca ... 7 Asliye Ticaret Mahkemesinin.... D.iş dosyası ile delil tespiti yaptırılarak rapor aldırıldığını ve aldırılan raporun davalılara da tebliğ edildiğini, müvekkilinin aracını davalı ...Ş´ye 30.898,14 TL bedel karşılığı tamir ettirdiğini, müvekkilinin aracın tamirde kaldığı 70 günlük süre için araç kiralamak zorunda kaldığını ve kira bedeli olarak 24.780,00 TL ödediğini, ayrıca ... 7 Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D.iş dosyasında 851,35 TL harcama yaptığını, ... 7 Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D.iş dosyasından aldırılan bilirkişi raporunda her ne kadar arızanın nedeninin sonradan takılan klima sistemi olduğu belirtilse de diğer davalılar tarafından müvekkiline satılan araca ait ayıplı ürünlerden kaynaklanabileceğinin yargılama sonucunda belli olacağını ileri sürerek araç arızası gideri, araç kiralama bedeli ve değişik iş dosyası için harcanan 851,35 TL yargılama giderlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, davacı vekili 30/06/2014 tarihli duruşmada ... Oto Paz. Tic. A.Ş ve Davalı ...Ş yönünden davasını geri almıştır.

CEVAP :

Davalı ... Oto Pazarlama ve Tic. A.Ş vekili davaya cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin dava konusu aracın ne garanti vereni ne satıcısı ne üreticisi ne ithalatçısı ne de servis hizmeti sağlayanı ve sözleşmenin de tarafı olmadığından husumet itirazları olduğunu, T.T.K 23. maddesinde davacının dava dilekçesindeki taleplerini satıcıya karşı talep ebedileceğinin belirtildiğini, müvekkili şirketin otomotiv sanayiindeki her nevi şirketin mamullerinin acenteliği, mümessilliği, pazarlaması, dağıtımı, yedek parça ithali ve satışı, montajı, yeni veya kullanılmış tüm motorlu araçların alım satımı, kiralanması bakım ve ticaretiyle iştigal etmekte olduğunu, üretici veya ithalatçı sıfatı bulunmadığını, davanın husumetten reddinin gerektiğini, davacının araca taktırılan klima sistemini takan şirketin müvekkili şirketin anlaşmalı firması olduğu yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu, müvekkili şirket ile klimayı takan firma olan ... Oto arasında hiçbir sözleşme bulunmadığını, ayrıca araçtaki arızanın harici olarak taktırılan klimadan kaynaklanması sebebiyle de davacının müvekkili şirketten tazminat talep etme hakkının bulunmadığını, müvekkili şirketin yasaya göre davacıya ikame araç tahsis edilmesi zorunluluğunun bulunmadığını, davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte davacının talep ettiği tazminatın ve araç kiralama bedelinin fahiş olduğunu beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... A.Ş vekili davaya cevap dilekçesinde özetle; Husumet itirazlarının bulunduğunu, nitekim davacının aracına taktırmış olduğu klima sisteminden kaynaklı arıza ilenın müvekkili şirket arasında bir illiyet bağı bulunmadığını, müvekkili şirket tarafından davacının harici klima taktırması için ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd.Şti´nin yönlendirildiği iddialarının gerçek dışı olduiğunu, müvekkili şirketle davalılardan ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd. arasında bir sözleşme olmadığı gibi davacı yanın iddia ettiği gibi müvekkilinin anlaşmalı servisi de olmadığını, davacı tarafın söz konusu klimayı takan firmayı kendisinin bulduğunu, kendisinin anlaştığını ve tamamen kendi insiyatifi ile klimayı orada bizzat aracına taktırdığını, müvekkilinin bu hususta davacı tarafa değil yönlendirme ya da telkinde bulunmak isim dahi bildirmediğini, bu nedenle klimayı takan davalılardan ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd.Şti ile müvekkili şirket arasında hiçbir hukuki bağ bulunmadığı için klima firmasının varsa eğer hatalı işleminden dolayı müvekkili şirketin sorumlu tutulmasının söz konusu olamayacağını, araçtaki arızanın harici takılan klima sisteminden kaynaklandığının ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D.iş sayılı dosyasıyla sabit olduğunu, araçtaki arızanın “harici olarak takılan klima kayışından kaynaklandığı” ve arızanın bu nedenle ortaya çıktığının açıkça belirtildiğini, bahse konu raporun, arızanın çok açık bir şekilde müvekkilinin, aracın arızasından sorumlu olmadığını kanıtladığını, araçta üretimden kaynaklı bir arıza olmaması nedeniyle bahse konu arızanın garantiden karşılanmasının mümkün olmadığını, davacının kiralık araç bedeli talep etmesinin söz konusu olamayacağını, aracın tamire girmesine müvekkilinin sebebiyet vermediği gibi tamir süresinin uzamasının da müvekkili ile uzaktan yakından alakası olmadığını, aracın tamir süresinin uzamasının davacıdan kaynaklandığını, davacının talep etmiş olduğu araç kiralama bedelinin çok fahiş olduğunu, davacının dava dilekçesinde 70 gün için 24.780,00-TL araç kiralama bedeli talep etmekte olduiğunu, davacının hesaplamasına göre günde 354,00-TL lik bir kiralama bedeli ödemiş olması gerekir ki, bunun da hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davacının aracın tamiri için onay vermediği süre göz önünde bulundurularak “makul tamir süresi” tespit edilmesi gerektiğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv. San. ve Tic. Ltd. Şti vekili davaya cevap dilekçesinde özetle; Davacının müvekkili haricindeki diğer davalılar yönünden davasını geri aldığını, bu durumun müvekkili açısından da davanın geri alınması iradesini yansıttığını, ayrıca 24/04/2011 tarihinde meydana gelen arıza sonucu davacı tarafın müvekkiline başvurduğunu, gergi makarasının içten kırılmasıyla boşa çıkması ve krank kasnağı arasına girmesiyle motora tahribat verdiği kanaati ile bu arızanın garanti kapsamına alınmadığını, ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesince yaptırılan delil tespiti raporunda, şirketleri tarafından takılan klimanın kayışının dağılması, dağılan kayışın ince liflerinin triger kayışını döndüren alt kasnak arasına girmesi sonucu triger kayışının sente atlamasıyla motorun kilitlenmesi sonucuna varılmasının tekniken ve hukuken yanlış olduğunu ve bu raporu kabul etmediklerini, .... mühendislerinin aynı konudaki arıza nedenine örnek teşkil eden dava dışı başka bir araçtaki arızanın ana nedeninin gergi makarası olduğunun belirtildiğini, ayrıca davalı ... Otomotiv A.Ş tarafından ithal edilen ve anlaşmalı çalıştığı ... Teknik A.Ş tarafından araçlara takılan orijinal olarak sınıflandırdığı ... marka klimalı araçların 1000-1500 adedinde davaya konu gergi makarasıyla ilgili problemler çıktığını ve garanti kapsamında değiştirildiğini, bu nedenle arızanın garanti kapsamına girmediğini, ayrıca kiralamaya ilişkin talep edilen tazminat miktarının ve 70 günlük kira süresinin fahiş olduğunu, ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D.iş sayılı dosyası ile yapılan masraflara müvekkilinin sebebiyet vermediğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER :

Hasar dosyası, ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D.iş sayılı dosyası, Turizm Taşımacıları Derneğinin 27.11.2013 tarihli yazısı, ... Otomotiv Servis ve Tic. AŞ´nin yazısı, bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapor.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KABUL VE GEREKÇE:

Davacı tarafından açılan dava, ayıp iddiasına dayalı maddi tazminat davasıdır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ... plakalı aracın 24/04/2012 tarihindeki klima arızasının nedeni, arızanın üretim hatasından mı, sonradan takılan klima sisteminden mi kaynaklandığı, klimanın ayıplı olup olmadığı, davacının araç arızası gideri, araç kiralama bedeli ve tespit dosyası için harcanan 851,35 TL yargılama giderlerine hak kazanıp kazanmadığı, hak kazanmış ise kim/kimlerden talep edebileceği hususlarındadır.

Davacı şirketin 10/10/2011 tarihinde davalı ...Ş ´den, Davalı ... Oto Pazarlama ve Tic.AŞnin Türkiye Ana Bayii olduğu ... tarafından üretilmiş olan ... plakalı ... marka minibüs satın aldığı, araca davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sis. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından isteğe bağlı olarak klima takıldığı anlaşılmıştır.

Deliller toplandıktan sonra dosya bilirkişilere tevdi edilerek mahkememizce tespit edilen uyuşmazlık konularında rapor düzenlemeleri istenilmiş, bilirkişiler ... Üniversitesi Makine Mühendisi Doç Dr. ... ve Mali Müşavir ... mahkememize sunmuş oldukları 18/05/2017 tarihli raporlarında özetle; ... Tic. Ltd. Şti. tarafından ... San. Tic.A.Ş.’den 10.10.2011 tarihinde satın alınan ... plakalı 2012 model orijinal klimasız ... tipi araca ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sis. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından isteğe bağlı olarak klima takıldığını, 24.04.2012 tarihinde araç 27.398 km iken, klimayı tahrik eden kayışın kopması sonucu arıza meydana geldiği iddiası ile araçtaki arızanın üretim hatasından veya sonradan takılan klima sisteminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti sebebiyle bu davanın açılmış olduğunu, Teknik Değerlendirmeler sonucu, 1.Triger kayışı dış kapağı sökük olduğu, 2.Klima sistemini tahrik eden kayışın parçalanmış olduğu, 3.Kayış kopmamış ancak liflere ayrıldığı, 4.Liflere ayrılan kayış parçalarının bir kısmının triger kayışı ile kasnak arasına girmiş durumda olduğu, 5.Gergi makarasının yerinden çıkmış olduğu ve üzerine ezilme olduğu göz önüne alındığında ve incelendiğinde; kayışın çalışma koşullarına uygun olmadığını, sorunlu olduğunu, kayışın lif lif dağılması ıle başlayan sorunun, triger kayışının döndüren alana girmesiyle, motoru kilitlemeye kadar gittiğini, ilgili aracın 27.398 km’ de olduğunu, hiçbir kayışın değişme zamanının henüz gelmediğini, bir araçta triger kayışının değişme süresinin aracın 50.000 km-100.000 km aralığında olduğunu, bu sebeple, esas problemin de sonradan araca takılan klima sisteminden kaynaklı olduğunu ve bunun da sorumlusunun klimayı araca takan ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sis. San.Tic.Ltd.Şti olduğunu, Mali İncelemeler sonucu, Davacı tarafından araç arızasının giderilmesi için ... Oto firması tarafından yapılan işlemler sebebiyle ... firmasına 02.07.2012 tarihli Komple Motor ve diğer değiştirilen parça ve işçilik olarak toplam KDV dahil 30.898,14 TL tutarında tamir faturası tanzim etmiş olduğunu, araç kiralamaya ilişkin ... Taşımacılık firmasının ... 30.06.2012 tarihli “70 gün araç kira bedeli” açıklamalı toplam KDV Dahil 24.780 TL tutarında fatura tanzim etmiş olduğunu, ... 7 Asliye Ticaret Mahkemesinde ... D.İş. sayılı dosyası ile açılmış olan 23.05.2012 dava tarihli Tespit Raporu talepli dosya içersinde yapılan başvurma, peşin harç, vekalet harcı, gider avansı (bilirkişi ücreti vs.) ve keşif harcı toplamına ilişkin tutar toplamının 851,35 TL olduğunu, davacının tespit yaptırmak için başvuru tarihi ile keşfen aracın görülme tarihi arasında 7 gün süre mevcut olduğunu, davacının zararı tespit ettirme haklarına halel gelmemesi için tespit yaptırmak istemesi kanuni bir hak olup, bu hakkın kullanımı için makul sürenin 10 gün olarak mevcut kapsamında hesaplandığını, davacının 24.04.2012 tarihinde servise bıraktığı aracın 10 gün tespit işlemleri için tamirini bekletebileceğini, üzerindeki gün sayısının zararın azaltılması ve makul süre ile hareket etmesi gerektiğinden tacir olarak 23.05.2012 tarihine kadar tespit talebinde bulunmamasından kaynaklı kısım kira bedelini davacının talep edemeyeceğini, ayrıca davacının 70 gün için kiraladığı araca günlük 354 TL 2012 yılında bedel ödediğini, davaya konu minibüsün günlük getirisi hakkında Turizm Taşımacıları Derneğinin 27.11.2013 tarihli cevabi yazısında davaya konu modeldeki 1 minibüsün aylık net gelirinin Mart ve Kasım ayları arasında 4.000 TL + KDV olduğunun bildirildiğini, 2012 yılında davacının bildirdiği faturada her ne kadar aylık 10.620 TL araç kirası mevcut ise de davacının basiretli bir tüccar olarak zararı azaltıcı hareket etme sorumluluğu bulunmakla günlük araç bedeline ilişkin tutarın gelen yazı cevabına göre fahiş olduğunu, bu kapsamda 6.765,33 TL tutarın davacı tarafından davalıdan talep edilebileceğini, davalı ... firmasının davacının otosuna klima takmış olduğu takılan klimanın ayıplı imal edilmesi sebebiyle davaya konu zararın meydana geldiğini, söz konusu zararın araca klimayı takan davalı ... firmasının yapmış olduğu işin ayıplı olması sebebiyle ortaya çıktığını, 07.05.2012 tarihli inceleme raporu başlıklı belgede davalı ...´ın arızanın klima ile ilgili olmadığını özetle raporlandırdığını, dolayısıyla davacının davalıya bildirim yaptığını, bildirimi neticesinde davalının da 07.05.2012 tarihli inceleme raporunu düzenlediğini, davacının bu sebeple davalının imal ettiği klimanın ayıplı olması neticesinde uğradığı zararları talep edebileceğini ve davalı ... tarafından yapılan iş sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu olacağını, zarar sebebiyle davacının mal varlığında meydana gelen azalma tutarının hesaplanması sonucu onarım giderleri ile araçtan faydalanılmadığı dönemde aracın yerine ikame edilen ve kira bedeli ödenen tutar toplamının 37.663,47 TL olduğunu, mahkeme giderleri ile ilgili talep ile birlikte 38.514,82 TL olduğunu beyan etmişlerdir. Bilirkişi Raporu dosya kapsamına uygun, ayrıntılı, açıklayıcı ve hüküm kurmaya elverişlidir.

Davaya konu ... plakalı aracın 24/04/2012 tarihindeki klima arızasının nedeninin Davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti´nin davacının otosuna takılan klimanın ayıplı imal edilmesi olduğu, arızanın üretim hatasından kaynaklanmadığı, davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti kendisine başvurulmadığını ileri sürmüş ise de davacının ayıp sebebiyle davalıya başvurduğu ve davalının da bildirilen ayıbı inceleyerek 07.05.2012 tarihli inceleme raporu başlıklı belgeyi düzenlediği, davacının bu sebeple davalının imal ettiği klimanın ayıplı olması neticesinde uğradığı araç arızası gideri, araç kiralama bedeli ve tespit dosyası için yapılan yargılama gideri zararlarını talep edebileceği, davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti´nin tarafından yapılan iş sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu olduğu anlaşılmış, Davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti hakkında açılan davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile, 30.898,14 TL onarım bedeli ve 6.765,33 TL kira bedelinin toplamı 37.663,47 TL nin 02/07/2012 tarihinden itibaren işleyen avans faiziyle birlikte davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti alınarak davacıya verilmesine, ... 7 ATM ... D.iş dosyasına ait 851,35 TL mahkeme giderlerinin yargılama giderlerinden olmak üzere davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti den alınarak davacıya verilmesine, davalı ... Oto Pazarlama ve Tic AŞ ile davalı ... AŞ hakkında açılan dava geri alındığından bu davalılar ile ilgili esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Açıklanan yasal gerektirici nedenlere göre;

1-Davalı ... Oto Pazarlama ve Tic AŞ ile davalı ... AŞ hakkında açılan dava geri alındığından bu davalılar ile ilgili esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına,
2-Davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti hakkında açılan davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile, 30.898,14 TL onarım bedeli ve 6.765,33 TL kira bedelinin toplamı 37.663,47 TL nin 02/07/2012 tarihinden itibaren işleyen avans faiziyle birlikte davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti alınarak davacıya verilmesine,
3-... 7 ATM ... D.iş dosyasına ait 851,35 TL mahkeme giderlerinin yargılama giderlerinden olmak üzere davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti den alınarak davacıya verilmesine,
4-Harçlar Kanununca alınması gerekli 2.572,79 TL ilam harcından peşin yatırılan 965,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.607,39 TL harcın davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti´den alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,
5-Davacı tarafından yatırılan 965,40 TL peşin harcın davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti´den alınarak davacıya verilmesine,
6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesaplanan 4.492,98 TL avukatlık ücretinin davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti den alınarak davacıya verilmesine,
7-Davalılar ... Oto Pazarlama ve Tic A.Ş ile davalı ...Ş lehine takdir olunan 2.180,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara eşit oranda verilmesine,
8-Davacı tarafından yapılan 24,30 TL başvuru harcı, 1.000,00 TL bilirkişi ücreti, 342,80 TL tebligat ve müzekkere giderlerinden oluşan toplam 1.349,10 TL yargılama giderlerinden davanın kabulü oranında 898,85 TL´nin davalı ... Oto Klima Isıtma Soğutma Sistemleri ve Otomotiv San Tic Ltd Şti den alınarak davacıya verilmesine, bakiye gider avanslarının karar kesinleştiğinde yatıran taraflara iadesine,
Dair tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup, usulen anlatıldı.30/04/2018

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp