0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması Yargıtay Kararı

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması Yargıtay Kararını sitemizden hemen inceleyebilir ve benzer hususlar için profesyonel avukat desteği almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Ünsal Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

 8. Ceza Dairesi         2021/12950 E.  ,  2021/22910 K.

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇLAR : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, hırsızlık
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, temyiz isteminin esastan reddi


Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler, temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü;
1- Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde;
5271 sayılı CMK´nın 286/1. maddesi uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma dışında kalan hükümlerinin temyiz edilebileceği, hükmolunan cezaların miktar ve türü gözetildiğinde, CMK.nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az süreli hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları kesin nitelikte olup temyizi mümkün olmadığından, sanığın temyiz isteminin CMK.nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Sanık hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde;

Sanığın suç tarihi itibariyle tekerrüre esas sabıkası bulunmadığından tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, sübuta, eksik araştırmaya, lehe hükümlerin uygulanmadığını yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden 5271 sayılı CMK´nın 302/1. maddesi uyarınca TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE, 5271 sayılı CMK´nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi´ne, kararın bir örneğinin bilgi için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi´ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´na TEVDİİNE, 15.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp