0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Başkasına Ait Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Yargıtay Kararı

Başkasına Ait Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Yargıtay Kararı detaylarına sitemizden erişebilir ve aynı türde bir suçla karşı karşıya kaldığınızda destek almak için Ünsal Hukuk Bürosu´nu hemen arayabilirsiniz.

8. Ceza Dairesi         2021/13981 E.  ,  2021/22886 K.

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇLAR : Başkasına ait banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemine girme
HÜKÜMLER : Mahkumiyet


Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü;

Suça sürüklenen çocuk hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemine girme suçlarından kurulan hükümlere yönelik suça sürüklenen çocuk müdafinin; bilişim sistemine girme suçundan kurulan hükme yönelik ise yine Cumhuriyet Savcısının temyiz istemlerinin bulunduğu; kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik herhangi bir temyiz isteminin bulunmadığı anlaşılmakla;suça sürüklenen çocuk hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemine girme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde;

5271 sayılı CMK.nın 286/1. maddesi uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma dışında kalan hükümlerin temyiz edilebileceği, 5271 sayılı CMK.nın 286/2-b maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerince verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını arttırmayan bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, suça sürüklenen çocuk müdafinin ve Cumhuriyet Savcısının temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK.nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE, dosyanın 5271 sayılı CMK´nın 304/1. madde ve fıkrası gereğince Bursa 2. Çocuk Mahkemesi´ne, kararın bir örneğinin Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi´ne gönderilmesine, 15.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp