0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

CMKnın 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraat Yargıtay Kararı

CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraat Yargıtay Kararı içeriğine sitemizden erişmenizin ardından benzeri hususlar için avukatlarımıza iletişim sayfasındaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

12. Ceza Dairesi         2019/13452 E.  ,  2021/1461 K.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık
Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraat


2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kolluk kuvvetlerince düzenlenen, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen İlhan Kasapoğlu´nun da imzasının bulunduğu 08/06/2013 tarihli olay yeri tespit tutanağında; şüpheli araç ihbarı alınması üzerine olay yerine gidildiğinde İlhan Kasapoğlu isimli şahsın görüldüğünün, adı geçen şahsa sorulduğunda, ...´ın tarlasında, ... ve açık kimlik bilgilerini bilmediği ... isimli arkadaşları ile izinsiz kazı yaptığını hiçbir baskı altında kalmadan kendi istek ve rızasıyla söyleyip kazı alanını da gösterdiğinin, ...´a ait tarlanın kenarında, yaklaşık 175 cm yüksekliğinde, 200 cm genişliğinde kazı yapılmış olduğunun, kazı alanının yanındaki ağacın arasında iki çift eldiven bulunduğunun, İlhan Kasapoğlu´nun, herhangi bir resmi izinleri olmadan yaklaşık dört gündür kazı yaptıklarını beyan ettiğinin belirtildiği;

Sanık İlhan´ın, olayın tespitinden sonra kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, ... ve ... isimli arkadaşları ile buluştuğunda ...´in, “Mudurnu ilçesinin Göncek Köyünde bir bölge var, bu bölgede gömü var, üçümüz bu bölgede çalışalım” teklifine kendilerinin olumlu yanıt verdiklerini, 02/06/2013 günü ... ve ...´in birlikte kazı yaptıklarını, daha sonraki günlerde kendisinin de onlara iştirak etmesi ile kazıyı sürdürdüklerini, sırayla çalışmak ve yorulduklarında işi diğerine devretmek suretiyle kazdıklarını, 07/06/2013 günü, saat 20:00 - 21:00 arasında jandarmanın mahalleye gelmesi üzerine korkup, geldikleri aracı olay yerinde bırakarak ormanlık araziye girdiklerini, yola çıkınca ...´in bulduğu bir araç ile Bolu´ya döndüklerini, 08/06/2013 günü de, bir gün önce bırakmış oldukları aracı almak için ... ile buluşarak olay yerine gittiklerini, ...´in, idaresindeki araç ile kendisini bırakıp geri döndüğünü, daha sonra, muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmaya kazı yaptıklarını söyleyerek olay mahallini gösterdiğini beyan ettiği, sanık İlhan´ın, kovuşturma aşamasında müdafii huzurundaki savunmasında da, atılı suçlamayı kabul ettiğini, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadenin doğru ve kendisine ait olduğunu söylediği, buna karşılık sanıklar ... ve ...´in aşamalardaki savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek, olay günü, sanık İlhan ile birlikte suça konu kazı fiilini gerçekleştirmediklerini dile getirdikleri dosya kapsamında;

Mahkemece bozma ilamına uyularak; temyiz dışı sanık İlhan´ın kolluk ifadesinde diğer sanıklar ile beraber kazı yaptıklarını beyan ettiği 02/06/2013 - 07/06/2013 tarihleri arasında sanıklar ... ve ...´in kullanmakta oldukları telefonların baz istasyonu bilgilerinin getirtildiği, incelenmesinde, sanık ... ile ... arasında 07/06/2013 tarihinde tek bir telefon görüşmesi olduğu, sanık ... ile temyiz dışı sanık İlhan arasında 02/06/2013, 03/06/2013 ve 07/06/2013 tarihlerinde ara ara görüşmeler olduğu, yoğun bir telefon trafiğine rastlanmadığı, sanık ... ile temyiz dışı İlhan arasında ise herhangi bir görüşme olmadığı, sanık ... ve ...’in bu tarihler arasında, kazının yapıldığı Mudurnu ilçesi, Göncek köyünde sinyal bilgilerine rastlanmadığı ve sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair, savunmalarının aksine, şüpheden uzak, kesin delil mevcut olmadığı anlaşılmakla;

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, delillerin takdirinde yanılgıya düşüldüğüne ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraata ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 11/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp