0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Deport Kararına İtiraz Avukatı Ankara7.12.2023

Uluslararası koruma kapsamında olan yabancıların ülkemize giriş–çıkışları, sağlanacak korumanın kapsam ve uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, yabancıların Türkiye’de kalışları Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiş durumdadır. Yabancılar hakkında uygulanacak ´deport´ kararları da aynı kanunla düzenleme altına alınmıştır.
Valiliklerce, bu kanunda sayılan kimselere yönelik sınır dışı etme kararı alınabilmektedir. Sınır dışı etme kararları idari işlem niteliğindedir ve ilgili makamlar nezdinde bu kararlara karşı itiraz edilebilir veya idari yargıda iptal davası açılabilir. Yani hakkında bir deport kararı alınmış kimse kararın iptalini mahkemeye başvurarak talep edebilir. Hakkında sınır dışı kararı olan bir kimse; sınır dışı etme kararı vermiş valiliğin bulunduğu şehirdeki idare mahkemesine, mezkur kararın tebliğinden itibaren en fazla 7 günlük süre dâhilinde müracaat etmelidir. Sınır dışı edilme vakalarında uzman bir avukatın sağlayacağıu destekle maduriyetlerin önüne geçebilirsiniz. Bu hususta "Sınır Dışı Avukatı" başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Hukuk büromuzda Ankara deport kararına itiraz avukatı olarak hizmet veren uzman ekibimiz konu ile ilgili tüm detaylar hakkında sizleri doğru ve net bir şekilde aydınlatacaktır. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Sınır Dışı Kararı Nedir?


Genel kamu düzeni ve genel güvenlik açısından tehlikeli olduğu düşünülen yabancı kişilerin ülkeden çıkarılmasında devlet, sınır dışı etme yetkisine sahiptir. Bu, devletin egemenlik ilkesinin bir sonucudur.

Deport kararı; yabancı uyruklu kişilerin belirli nedenler doğrultusunda ülkemizden sınır dışı edilmesi, akabinde ülkeye giriş yasağı konulmasıdır. Yabancı hakkında sınır dışı kararı verilmesi kişinin hukuka ve ahlâka muğayir davranışlar sergilemesi, çalışma izni olmadan çalışması, ulusal güvenlik veya ulusal sağlık tehdidi oluşturması, oturma izni ya da öğrenci oturma izni olmadan Türkiye´de yaşaması gibi durumlarda söz konusu olmaktadır. Konu ile ilgili olarak "Sınır Dışı Kararı Sebepleri" başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu´ndaki 54. maddede sayılanlar; deport etme kararı sonrasında ya menşebu olduğu ülkeye veya farklı bir ülkeye gönderilmek üzere sınır dışı edilmektedir. Sınır dışı etme kararlarını vermeye yetkili olan merci ise valiliktir. Valilik bu kararları kendiliğinden yahut da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü talimatı üzerine almaktadır. Deport kararlarında uzman bir avukatla çalışmanın avantajları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için “Deport Kaldırma Kararı Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Karar, hakkında sınır dışı kararı alınan yabancıya gerekçeleri ile birlikte tebliğ edilebileceği gibi onun avukatına bildirilebilir veya yasal temsilcisine tebliğ edilebilir. Hakkında sınır dışı kararı olan kişi avukatla temsil edilmiyor ise kendisi ya da yasal temsilcisi; hem kararın sonucu, hem de itiraz süreleri, usulleri hakkında bilgilendirilecektir. Konuyla ilgili uzmanlaşmış deport kararına itiraz avukatı Ankara hukuk büromuzda faaliyet göstermekte olup, web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.Sınır Dışı Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?


Yabancı ile ilgili olarak sınır dışı kararı verilecek olursa işbu karar, kişinin hususi pasaportuna işlenecektir. Bu kayıt, sınır dışı edilmiş kimsenin kişinin yaşamı boyunca yapacağı diğer yolculuklarda ve bazı adlî sorgulamalar sırasında karşısına ağır sonuçlar çıkmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle deport kararı gerekçelerinden birisini ya da birkaçını taşıyan yabancı ülke vatandaşları, sözünü ettiğimiz kararın pasaportuna işlenmemesi adına deport kararının kaldırılması yoluna müracaat edebilir veya daha kısa bir çözüm yöntemini tercih ederek, terke davet prosedürüyle de bu kararın pasaportuna işlenmesini engelleyebilmektedir. Fakat bu prosedürde kişinin ülkemizde kalma şansı yoktur. Terke davet prosedüründe; gereken durumların mevcudiyeti hâlinde yabancı ülke vatandaşı kişi şahsen kolluk kuvvetlerine başvurursa sınır dışı edilmek yerine Türkiye´yi terke davet olunmasını talep ederek, ülkeden geri gönderme merkezine gitmeden ayrılabilir. Bu hukuki süreç yabancı kişiler açısından sınır dışı edilmekten çok daha iyi olacaktır. Türkiye’den ayrılması için kişiye en fazla otuz, en az on beş günlük süre tanınmaktadır. Vize ihlâli tespiti neticesi, -idarenin takdirinde olmak kaydıyla- hakkında deport kararı verilmiş yabancı terke davet edilebilmektedir.
Hakkında sınır dışı kararı bulunan kimseler yedi gün içinde -bu süre kararın tebliğinden itibaren başlamaktadır- idare mahkemesine başvuru yoluna gitmelidir. Mahkemeye başvuran, bu başvurusunu deport kararını vermiş olan makama da bildirecektir. İdare mahkemesi, ilgili kararlara yönelik başvuruları on beş gün içinde (en geç) sonuçlandıracaktır.
Mahkemenin kararı ise kesinlik taşımaktadır. Dava açma süresi dâhilinde yahut yargı yoluna müraacaat edilimesi hâlinde, yabancı uyruklu kişi, yargılama sonuçlanıncaya kadar deport edilemez. Deport kararlarında avukat desteği almanın önemi hakkında "Deport Kaldırma Kararı Avukatı" başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Sınır dışı etme kararları bir idari işlem mahiyetinde olduğu için bu işlemin iptali talebi ile açılmış davalarda idare mahkemeleri vazifelidir. İdari Yargılama Usulü Kanunu 32. maddesi uyarınca yetkili idare mahkemesi  sınır dışı etme kararı vermiş valiliğin yer aldığı şehirdeki idare mahkemesidir.

Konuyla ilgili geniş bilgi birikimine, yetkinlik ve deneyime sahip olan deport kararına itiraz avukatı Ankara hukuk büromuzda faaliyet göstermekte olup, danışmanlık ve hukuki destek için bizi arayabilirsiniz.


 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp