0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Deport (Sınır Dışı) Kararının İptali Davası29.12.2023

Türkiye’de yaşayan yabancılar bazı durumlarda kendi ülkelerine, transit geçecekleri ülkelere ya da 3. Bir ülkeye gönderilebilirler. İşte 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre alınan bu karar, deport etme (sınır dışı etme) kararı olarak tanımlanmaktadır. Bunu takdire yetkili olan mercii ise hem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hem de valiliklerdir. İdari bir işlem olan sınır dışı etme kararıyla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde idare hukuku usul ve esasları dikkate alınmaktadır. Deport ile ilgili olarak “Deport Kararına Karşı Başvuru” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.


Kimler Sınır Dışı Edilebilir?


Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 54. Madde uyarınca; şu durumlardan birinin yahut birkaçının oluşması, valiliğin sınır dışı kararı almasını gerekli kılmaktadır:

1. Çıkar amaçlı bir suç örgütünün ya da terör örgütünün üyesi, destekleyeni, yöneticisi olmak,
2. Türkiye´de bulunan bir yabancının, TCK 59. Maddesine göre aldığı cezanın infazı bittikten sonra sınır dışı edilmesine karar verilmesi,
3. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında meşru olmayan yollardan geçimini sağlamak,
4. Türkiye’ye giriş sırasında, vize işlemlerinde veya ikamet izinleri için gerçekleştirilen işlemlerde sahte belge / gerçek dışı bilgi kullanımı,
5. Çalışma izni almadan Türkiye’de çalışmak,
6. Kamu düzeni bakımından, kamu güvenliği açısından yahut kamu sağlığı yönünden tehdit oluşturmak,
7. İkamet izninin iptal edilmesi,
8. Kişi hakkında Türkiye’ye giriş yasağı olduğu halde Türkiye’ye geldiğinin tespit edilmesi,
9. Türkiye’den yasal çıkış veya Türkiye’ye yasal giriş hükümlerinin ihlâli,
10. İkamet izni uzatma başvurusu reddedilmiş olmasına karşın 10 gün içerisinde Türkiye’den çıkış yapmamış olmak,
11. Terör örgütleri ile bir ilişkisi olduğunun saptanması

Sınır dışı sebepleri hakkında detaylı bilgi için “Sınır Dışı Kararı Sebepleri” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Yabancılar ve göç hukuku ile alakalı tüm hukuki süreçlerde hukuk büromuzun uzman kadrosundan destek alabilirsiniz. Detaylı bilgi, için web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.


Sınır Dışı (Deport) Kararının İptali Davası Nasıl Açılır?


Deport kararına karşı; yabancının bizâtihî kendisi idare mahkemesine başvurabileceği gibi, bunu onun nâmına yasal temsilcisi veya avukatı da yerine getirebilir. Başvurular; karar tebliğ edildikten itibaren, 7 gün içinde yapılmak zorundadır. Dava açıldığı takdirde dava süresince, yabancı hakkındaki sınır dışı kararı uygulanmaz. Sınır dışı kararına karşı yönelik iptal davası, bu kararı vermiş olan valiliğe karşı açılmaktadır. O yüzden davada görevli ve yetkili mahkeme, kararın verildiği valiliğin yer aldığı bölgedeki idare Sınır dışı kararının iptaline dair açılacak davada, mevzuatımızdaki hüküm mahkemenin 15 gün içerisinde karar vereceğine yöneliktir fakat uygulamada bu süre, 4-6 ay arasında değişmektedir.

Öte yandan; bu konuda mahkemenin verdiği karar kesin olduğu için, istinaf ve temyiz yolları da kapalıdır. Fakat eğer iptal davası reddolunursa yabancı, tedbir talepli bireysel başvuruda bulunabilecektir. Bu başvuru ise Anayasa Mahkemesine yapılmalıdır. Oldukça karmaşık bir hukuki süreç barındıran deport kararı için uzman bir avukat desteği almak çok önemlidir. Bu konu ile alakalı olarak “Deport Kararına İtiraz Avukatı Ankara” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Yabancılar ve Göç Hukuku ile ilgili tüm sorunlarınızda hukuk büromuzdan uzman desteği alabilirsiniz.

Deport kararı (sınır dışı edilme) 7 gün içinde iptal davası açmaya ilâveten, meşruhatlı vize alma yoluyla da kaldırılabilir. Deport kararına karşı açılacak olan iptal davası, sınır dışı işlemlerini durdurmaktadır. Aynı zamanda; sınır dışı edilme süreci zarfında kişiler gerekiyorsa idari gözetim altına alınabilmektedir. Dolayısıyla, özgürlüğü sınırlayan gözetim kararına karşı da yine sulh ceza hakimliğine itiraz yoluna başvurmak imkân dâhilindedir.

Sınır dışı kararına itiraz ve deport kararının iptali davası hızlı işleyen süreçler olup, herhangi bir gecikme veya hatayı tolere etmez. Bu nedenle yapılacak en doğru şey, ilgili konuda uzman bir avukatın hukuki desteğine başvurmaktır. Web sitemizde yer alan iletişim kanalları üzerinden hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

Ufak bir hatanın bile ağır sonuçlara mâl olabileceği bu süreçleri hasarsız bir şekilde atlatmak ve olası hak kayıplarını önleyebilmek ancak bu şekilde mümkündür. Siz de; sınır dışı (deport) kararının iptali davası için hukuk büromuza müracaat edebilir; ihtiyacınız olan bilgilendirme, danışmanlık, başvuru sürecinin yönetilmesi ve başarıyla sonuçlandırılması gibi hizmetleri avukatlarımızdan alabilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Araç Değer Kaybı Parası Nereden Alınır?
    Hasarlı araç kazalarının sıkça yaşandığı gündelik hayatta birçok kazazede araç değer kaybı parası nereden alınır diye meraklı bir arayış içerisinde olmaktadır.
  • Aydın Değer Kaybı Davaları
    Araçların geçirdikleri kazaların ardından rayiç bedellerinde doğal olarak önemli bir düşüş olur. Bu hasar kaydına özellikle aracınızı satmak istediğiniz zaman karşı tarafın rahatlıkla sorgulaması sonucunda ulaşması mümkündür.
  • Pert Araç Rayiç Bedeline İtiraz Davası
    Araç sahiplerinin kaza sonrası karşılaştığı aracın pert olma durumu sigorta şirketleri ile arasında yaşadığı pert araç rayiç bedeline itiraz davası hukuk büroları tarafından profesyonelce yapılmaktadır.
Whatsapp