0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Emsal Yargıtay Kararları

 • E.:2019/3116

  Görülmekte olan nafaka davasında mahkemece reddedilen miktar için avukatlık ücretine hükmedilemez. 

  E.:2019/3116 K.:2019/6326 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
 • E.:2017/5985

  Doğumda eşinin yanında olmamak ve ona destek olmamak tam kusur sayılıp boşanma sebebidir.  

  E.:2017/5985 K.:2019/1767 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
 • Esas 2012/9462

  Valeye aracın  teslim edilmesinden sonra araçla kaza yapılması halinde oluşan zarardan valenin çalıştığı iş yeri sorumludur.   

  Esas 2012/9462 Karar 2013/772 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
 • E.:2015/7713

  Radar ikaz levhası konulmadan trafik cezası kesilmesi hukuka aykırıdır. 

  E.:2015/7713 K.:2015/3324 Yargıtay 19. Ceza Dairesi
 • E.:2021/6440

  Miras reddedilmiş olsa bile, ölen kişinin emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi mirasçılara ödenmelidir.  

  E.:2021/6440 K.:2021/1911 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi
 • 2018/6463 E.

  Özel okulda çalışan öğretmene hakkı bulunmasına rağmen eğitim öğretim hazırlık ödeneğinin ödenmemesi, öğretmen açısından haklı fesih sebebidir. 

  2018/6463 E. 2021/48 K. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
 • Esas No: 2014/10023

  Avukat, müvekkili hakkında GBT sorgulaması yaptırıp aranıp aranmadığını sorabilir. 

  Esas No: 2014/10023 Karar No: 2018/90 Yargıtay 5. Ceza Dairesi
 • 2021/11105 E.

  İş yargılamasına konu kısmi davalar ile ilgili olarak, dava öncesinde arabuluculuk şartının gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, kısmi ıslah edilen kısımla ilgili ayrıca arabuluculuğa başvurulmasına gerek yoktur.  

  2021/11105 E. 2021/15254 K. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
 • Başvuru No: 2017/37387

  Yoldaki çukur nedeniyle meydana gelen kazadan idare sorumludur ve tazminat ödemelidir. 

  Başvuru No: 2017/37387 Karar Tarihi: 21/4/2021 Anayasa Mahkemesi
 • E: 2017/34225

  Fesih bildiriminin içeriğinde herhangi bir sebep bildirilmemesi durumunda feshin geçersiz olduğu sabittir. 

  E: 2017/34225 K: 2017/15283 K Yargıtay 22.HD.
 • 2016/36185 E.

  İş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispat yeterlidir. Taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerekir.  

  2016/36185 E. 2020/18583 K. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi
 • 2014/6-224 E

  ihtiyacın var olduğuna karinedir. Karinenin aksinin davalı kiracı tarafından ispat edilmesi gerekmektedir. 

  2014/6-224 E 2015/2354 K Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • Esas N:2016/15735

  Kişinin yiyeceği veya içeceğine uyku ilacı atılması kasten yaralama suçunu oluşturur.

  Esas N:2016/15735 Karar N:2017/8207 Yargıtay 3.Ceza Dairesi
 • 2015/38958 E.

  Görevli polise “Dışarıda kedi gibi oluyorsunuz, üniformayı giyince aslan kesiliyorsunuz; siz zaten polis olmasaydınız bir işe yaramazdınız” şeklinde söylenen söz; ağır eleştiri olup hakaret değildir. 

  2015/38958 E. 2017/10366 K. Yargıtay 18. Ceza Dairesi
 • 2019/(6)3-550 E.

  Taşınmaz, kira süresi dolmadan tahliye edilirse ve sözleşmede feshi ihbar süresi varsa, kiracı makul kira süresi yerine feshi ihbar süresi kadar kiradan sorumlu olacaktır. 

  2019/(6)3-550 E. 2022/576 K. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • 2022/15582 E

  CMK Madde 119/4´e aykırı olarak en az 2 arama tanığı bulunmadan yapılan arama, sanığın ikrarı olsa dahi hukuka aykırı delil niteliğinde olduğundan sanığın beraati gerekir.

  2022/15582 E 2023/5298 K Yargıtay 10. Ceza Dairesi
 • 2022/699 E

  Avukatın kusurlu eylemi olmasaydı dahi takip edilen iş aynı şekilde sonuçlanacak nitelikteyse avukatın eylemine bağlı olarak doğmuş bir zararın varlığından bahsedilemeyecektir. 

  2022/699 E 2023/852 K Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • 2020/9-605 E.

  “Tensip ile taraflara tanık listesi sunmak için kesin süre verilmesi usule aykırıdır.”

  2020/9-605 E. 2022/264 K. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
 • 2019/7321 E.

  "Allah belanı versin." şeklindeki sözler, Yargıtay´a göre hakaret değil, beddua niteliğinde olan bir temennidir.  Kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığından hakaret suçunu oluşturmaz. 

  2019/7321 E. 2020/4136 K. Yargıtay 18. Ceza Dairesi
Whatsapp