0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

HAGB Yargıtay Kararı

HAGB Yargıtay Kararı sitemizde sizlere sunuldu. Bu kararı siteden inceleyebilir ve benzeri hususların tamamı için Ankara´da bulunan hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

4. Ceza Dairesi         2021/43620 E.  ,  2022/8723 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması


KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A) Sanık hakkında kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,

Anlaşıldığından, sanık ...´ün temyiz davası istemi hakkında, tebliğnameye uygun olarak KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,

B) Tehdit suçundan kurulan hükmün temyizinde;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık ...´ün, tartışma sırasında müşteki ...´ın sopayla aracına zarar verdiğini ve kendisini yaraladığını beyan etmesi ile sanığın sol el serçe parmağında künt travmaya bağlı ezilme olduğunu gösteren olay tarihli adli rapor ve yine sanığın aracında bagaj kapağının sol köşesinin ezilmiş olduğunu tespit eden olay tarihli görgü tespit tutanağı karşısında; olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak sonucuna göre TCK´nın 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün sanık hakkında uygulanma olanağının tartışılmaması,

Kanuna aykırı ve sanık ...´ün temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/03/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp