0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

İzinsiz Kazı Yapma Suçu Yargıtay Kararı

Ünsal Hukuk Bürosu´nun web sitesinde yer alan telefon numarasından İzinsiz Kazı Yapma Suçu Yargıtay Kararı hususu ve benzeri durumlar için avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

12. Ceza Dairesi         2014/22491 E.  ,  2015/16668 K.

Mahkemesi : Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık


2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanıkların beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

... Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kültür varlığı bulabilmek amacıyla izinsiz kazı yapma suçundan ihbarda bulunan... isimli kişinin ihbar dilekçesi ve sonrasında verdiği ifadesinde, internet kafe işleten bir tanıdığının kendisine bir kişinin işlettiği internet kafedeki bilgisayarda bir kazı yerinin fotoğraflarına baktığını ve kimliğini bilmediği bu kişinin kendisine...Dağı yakınındaki yol çalışması yapılan yerde kazının yapıldığını, bu fotoğrafların da bu yere ait olduğunu anlattığını söylediği, bunun üzerine kendisinin de yol çalışması yapılan yere gittiğinde arazide iş makinesi palet izlerini ve 5-6 metre derinliğinde kazının yapıldığını gördüğünü, etrafta yaptığı araştırmada kazıyı ... isimli kepçe operatörünün yaptığını öğrendiğini beyan etmesi üzerine, olay hakkında soruşturmanın başlatıldığı, olay yeri olan ... köyü, ... mezrasına 24.11.2009 tarihinde giden kolluk görevlilerince yapılan incelemede, yeni yapılan yolun yanındaki arazide 130 metrekarelik bir kazının yapıldığının, çıkan toprağın da tekrar yerine döküldüğünün, kazının yaklaşık olarak 1-1,5 ay önce kazılmış olabileceğinin ve olay yeri yakınında bir iş makinesine ait palet izlerinin bulunduğunun tespit edildiği, yine olay yerinde inceleme yapan ... Müze Müdürlüğü görevlilerinin 29.11.2010 tarihli yazılarında, izinsiz kazı yapılan yerde yapılan incelemelerde bir kültür varlığına rastlanmadığının, bölgenin sit alanı içerisinde de yer almadığının belirtildiği, her ne kadar bölgede yol çalışması yaptıkları tespit edilen sanıklar... ve ... hakkında 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan dava açılmış ise de; sanık ... verdiği ifadelerinde, ... Kaymakamlığı´ndan ....köyü ..... mezrası yol yapım işini ........ Ticaret isimli firmalarının aldığını, diğer sanıklar olan ... ile ... de kendilerinin çalışanı olduğunu, iş makineleri kullanılarak bu bölgede 2009 yılının Eylül ayında yol çalışmasını yapıp bitirdiklerini ve üzerlerine atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği, diğer sanıklar ... ve ... de verdikleri ifadelerinde, yol yapım işinde çalıştıklarını ancak izinsiz kazı faaliyetinde bulunmadıklarını beyan ettikleri, sanıkları davaya konu izinsiz kazıyı yaptıkları esnada gören tanık beyanlarının olmadığı, olay yerinde bulunan iş makinesi palet izlerinin, sanıkların kullandığı iş makinesine ait olduğunun ispatlanamadığı, tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere, sanıkların davaya konu izinsiz kazı faaliyetlerini yaptıklarının delillerinin bulunmadığı ve mahkemece sanıkların beraatine karar verilmesinde bir aykırılığın olmadığı anlaşılmakla;

Yapılan yargılama sonunda, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin delillerinin bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 03/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp