0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Kıymetli Evrak Çek İptali Emsal Karar

Kıymetli Evrak Çek İptali Emsal Karar içeriği sizlerle. Web sitemizden inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için Avukat Ebru Ünsal´a hemen ulaşabilirsiniz.

T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2019/677 Esas - 2020/26
T.C.
BURSA "Türk Milleti Adına
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ K A R A R
Esas No : 2019/677
Karar No : 2020/26

Hakim : ...
Katip : ...
Davacı : ...
Davalı : HASIMSIZ
Dava : Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız))
Dava Tarihi : 19/07/2019
Karar Tarihi : 20/01/2020
Yazım Tarihi : 23/01/2020

Mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

D A V A :

Davacı dava dilekçesi ile; Muhatap bankası ... A.Ş. Samsun Gazi Şubesi olan, 09/08/2019 vade tarihli, TR61 0006 4000 0017 ... IBAN nolu, ... çek nolu, keşidecisi ... Gıda İnş. Md. Hz. Bet. İnş. Malz. Nk. Tr. Hy. Ta. Pe. Sn. Ve Tic. Ltd. Şti. olan, 27.390,00 TL bedelli bedelli çekin zayi nedeniyle iptaline karar verilmesini istemiştir.

KANITLAR :
Banka yazıları, Ticaret Sicil Gazete suretleri.

KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ NİTELENDİRME :
Dava, zayi nedeniyle çekin iptaline karar verilmesi istemidir
Davacı tarafından çeklerin zorunlu unsurları hakkında veriler sunulmuş ve yukarıda yazılı kanıtlar toplanmıştır.
Toplanan kanıtlardan, çeklerin davacı elinde iken ziyana uğradığının kuvvetle olası görüldüğü, Türk Ticaret Kanununda öngörülen biçimde ilanların yapıldığı ve olası hak sahiplerinin ortaya çıkmadığı anlaşılmıştır.
Açıklanan yasal ve hukuksal olgu nedeniyle zayi edilen çeklerin iptaline karar verilmiştir.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlere;

Davanın Kabulü ile,
1-Muhatap bankası ... A.Ş. Samsun Gazi Şubesi olan, 09/08/2019 vade tarihli, TR61 0006 4000 0017 ... IBAN nolu, ... çek nolu, keşidecisi ... Gıda İnş. Md. Hz. Bet. İnş. Malz. Nk. Tr. Hy. Ta. Pe. Sn. Ve Tic. Ltd. Şti. olan, 27.390,00 TL bedelli olarak düzenlenen çekin TTK 818/1-s md´nin atfı ile aynı kanunun 764 md gereğince İptaline,
2-Harçlar Yasası gereğince alınması gereken 54,40 TL karar harcından peşin alınan 44,40 TL´nin mahsubu ile bakiye 10 TL´nin davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
4-Karar kesinleştiğinde davacı tarafından yatırılan avansın kullanılmayan kısmının HMK 333.md.uyarınca re´sen iadesine
Dair, davacının yüzüne karşı hükmün tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Bam´da istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/01/2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • Ziynet ve Çeyiz Eşyalarının İadesi Yargıtay Kararı
    Ziynet ve Çeyiz Eşyalarının İadesi Yargıtay Kararı detaylarına Avukat Ebru Ünsal´ın kişisel web sitesinden erişebilir ve merak ettiğiniz hususların tamamı için iletişim sayfasından büro ile irtibata geçebilirsiniz.
  • İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi Yargıtay Kararı
    İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi Yargıtay Kararı içeriğini sitemizden inceleyebilir ve merak ettiğiniz hususların tamamı için Avukatlarımıza iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.
  • 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet Yargıtay Kararı
    5607 Sayılı Yasaya Muhalefet Yargıtay Kararı içeriği sizlere web sitemizde sunuldu. Karara benzer bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda hukuki destek almak isterseniz Ünsal Hukuk Bürosu´na hemen ulaşabilirsiniz.
Whatsapp