0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Kıymetli Evrak İptali Emsal Karar Çek İptali (Hasımsız)

Kıymetli Evrak İptali Emsal Karar Çek İptali (Hasımsız) konusu ile alakalı olan bu içeriği incelemenizin ardından sorularınız için Avukat Ebru Ünsal´a sitede yer alan numaradan ulaşabilirsiniz.

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/730 Esas
KARAR NO : 2018/75
DAVA : Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız))
DAVA TARİHİ: 08/08/2017
KARAR TARİHİ: 01/02/2018
Mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dilekçesinde özetle, müvekkilinin elinde bulunan ...bank A.Ş., Kıbrıs Şehitleri Branch Şubesi(İzmir)´ne ait ... numaralı, ...Bilgisayar Proje Tur. Müh. Etüd Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından keşide edilen 140.000USD bedelli, 07.10.2017 tarihli çekin kaybedildiğini, iptali talep edilen çekin kötü niyetli olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiş olması durumunda, işleme konulma ihtimali ve neticede müvekkilinin telafisi mümkün olamayacak zararlar görmesi ihtimali yüksek olduğundan öncelikle tedbiren çeke ödenme yasağın konulmasına, ve çekin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
DELİLLER VE GEREKCE : Dava zayii nedeniyle çek iptali davasıdır.

Davacı vekili 1 adet çek ile ilgili tüm delil ve belgelerini dosyaya ibraz etmiş, zayii olduğunu bildirdiği çeke ait ilanlar yapılmış ve ilana ait gazeteler dosyaya ibraz edilmiştir. 3 aylık sürenin dolduğu ve bu süre içerisinde çek ibraz edilmediği gibi itiraz edenin de bulunmadığı anlaşılmıştır.
Bu nedenlerle davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçede açıklandığı üzere :

1-Davanın kabulü ile; ...bank A.Ş., Kıbrıs Şehitleri Branch Şubesi(İzmir)´ne ait ... numaralı, ...Bilgisayar Proje Tur. Müh. Etüd Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından keşide edilen 140.000USD bedelli, 07.10.2017 tarihli çekin TTK 818/s bendi delaletiyle aynı yasanın 757/764 maddeleri gereğince zayi nedeniyle iptaline,
2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı tarafça yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.01/02/2018

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp