0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Sermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının İptali)2.4.2024

Sermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının İptali) Emsal Karar içeriğine siteden göz atabilir ve aklınıza takılan hususlar için hukuki destek almak adına büromuzu arayabilirsiniz.

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2024/946
KARAR NO : 2024/546
KARAR TARİHİ : 14/03/2024

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 25/01/2024
NUMARASI : 2024/61 Esas 2024/61 Karar
DAVANIN KONUSU : Sermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının İptali)
KARAR TARİHİ : 14/03/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 14/03/2024


İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesi ile İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi arasında oluşan görev uyuşmazlığının yargı yeri belirlenmesi yoluyla giderilmesi İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından talep edilmekle dosya kapsamı incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Talep, merci tayinine ilişkindir.

İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesince, davalı ... 09.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararının iptali istemi talepli açılan iş bu dava bir ticari dava olup davaya bakma hususunda asliye ticaret mahkemesi görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesince, davalı taraf özel yasa ile kurulmuş bir mesleki ... olup TTK hükümlerine tabi bir şirket olmadığı gibi 1163 sayılı Kooperatif Kanununa dayalı bir kooperatif de olmadığı, yorum yapmak suretiyle kanunda açıkça atıf bulunmadığı hallerde bu hüküm genişletilebilecek şekilde Ticaret Mahkemelerinin görevi olduğu şekilde de değerlendirilemeyeceği, keza İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/28 esas sayılı dosyasının İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1 Hukuk Dairesinin 2023/714 E - 2023/737 K sayılı ilamıyla İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin görevi olması sebebiyle tedbir kararının Asliye Hukuk Mahkemesinin görevi kapsamında olduğu cihetiyle değerlendirildiği, yine İzmir 11. Hukuk Dairesinin davalısının dosya davalısı ile aynı olan ... hakkında ticari dava kapsamında olmayıp İzmir 4. Hukuk Dairesinin görevi olduğuna dair 2022/753 E - 2022/732 K sayılı ilamlarından da anlaşılacağı üzere Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle karşı görevsizlik kararı verilmiştir.

Somut olayda; Davalı, ...´tir. Şirket ya da kooperatif değildir. Nisbi yahut mutlak ticari dava değildir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesi´nin yargı yeri olarak belirlenmesine karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 21 ve 22. Maddeleri gereğince İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,

Dosyanın yargı yeri belirlenmesini talep eden mahkemesine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-c maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olmak üzere 14/03/2024 günü oy birliği ile, karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Konya Araç Pert Değeri Hesaplama
    Araç değer kaybı hesaplama 2024 yılında Anayasa mahkemesinin karayolları trafik kanunu ilgili maddelerini iptal etmesi sonucunda değişmiştir.
  • GRİ Sigorta Mağdurları Güvence Hesabı Başvurusu
    GRİ Sigorta Mağdurları Güvence Hesabı Başvurusu ile alakalı bu içeriğimizi yakından inceleyebilir ve konu ile alakalı hukuki destek almak isterseniz avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.
  • Kıdem Tazminatı Alma Şartları
    Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 4857 sayılı yasadaki maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatı
Whatsapp