0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Sigara Kaçakçılığı Suçu Yargıtay Kararı18.12.2023

Sigara Kaçakçılığı Suçu Yargıtay Kararını kurumsal web sitemizden inceleyebilir ve 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçlar ile alakalı profesyonel destek için uzman avukatlarımızı arayabilirsiniz.

7. Ceza Dairesi         2019/2071 E.  ,  2021/8392 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : 4733 sayılı Kanuna muhalefet
HÜKÜM : Hükümlülük


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık hakkında 5607 sayılı Yasaya muhalefet iddiası ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde, 26/02/2011 tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna tebliğ edilmeden 16/02/2011 tarihinde kesinleştirildiği, sonrasında sanığın 17/12/2011 tarihinde işlediği sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hakkında verilen 1 yıl 11 ay 10 gün hapis ve 3.750 TL adli para cezasına ilişkin hükmün 24/02/2015 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın açıklanması için mahkemesine bildirimde bulunulduğu, bunun üzerine yeni esasa kaydedilen dosyada sanık hakkında verilen önceki hükmün açıklanmasına karar verilerek temyize konu hükmün kurulduğu anlaşılmakla,

Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği nazara alındığında, sanığın eyleminin 4733 sayılı Yasaya muhalefet suçunu oluşturduğu, bu suçtan doğrudan zarar görenin ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 26/02/2011 tarihli hükme yönelik Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun itiraz hakkının bulunduğu, ancak söz konusu karar anılan Kuruma tebliğ edilmediği için henüz kesinleşmediği ve sanık hakkındaki denetim süresinin de başlamadığı, dolayısıyla sanığın 17/12/2011 tarihinde işlediği suç nedeniyle verilen mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine yapılan bildirim sonucunda sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırı ise de; Suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK´nun 66. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine göre suç için asli dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu, zamanışımını kesen en son işlem olan sanığın savunmasının alındığı 14/12/2010 tarihinden itibaren 8 yıllık asli dava zamanaşımının temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmakla sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK´nun 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, anılan maddeler uyarınca

sanık hakkındaki kamu davasının zamanışımı nedeniyle 5271 sayılı CMK´nun 223/8. maddesine göre DÜŞÜRÜLMESİNE, dava konusu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK´nun 54/4. maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 22/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Ankara Araç Değer Kaybı Karşılama Avukatı
    Araç değer kaybı karşılama avukatı tarafından durumun tüm detayları en ince ayrıntısına kadar incelenir, gerekli kurumlara başvurular gerçekleştirilerek, değer kaybının tahsil edilmesi kolay bir hale getirilir.
  • Araç Değer Kaybı Davasını Kim Açar?
    Araç değer kaybının ne olduğu, hangi koşullarda değer kaybının oluştuğu ve değer kaybı başvurusunun kimler tarafından nereye yapılacağı gibi sorular sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
  • Çok Miktarda Sigara Kaçakçılığı Yapanlar Yargıtay Kararı
    Çok Miktarda Sigara Kaçakçılığı Yapanlar ile alakalı Yargıtay Kararı´nı Ünsal Hukuk kurumsal web sitesinden hemen inceleyebilir ve karton miktarı fazla olan sigara kaçakçılığı için uzman desteği alabilirsiniz.
Whatsapp