0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Sınır Dışı İşlemleri ve Hukuki Sonuçları4.1.2024

Sınır dışı etme işlemleri ve hukuki sonuçları, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu´nda açıklanmıştır. Bu konuyla ilgili hükümler 52. İle 60. Maddeler arasını kapsamaktadır. Hukuk büromuz sınır dışı (deport) süreçleri, sınır dışı etme kararına itiraz başvurusu ve benzeri yabancılar ve göç hukuku ile ilgili tüm alanlarda deneyimli avukatları bünyesinde barındırmakta olup, ilgili konularda profesyonel yardıma ihtiyaç duyan herkesi çözüme kavuşturmaktadır. Web sitemizde yer alan iletişim bölümüz üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşarak deport kararına itiraz konusunda hukuki destek alabilirsiniz.

Siz de; sınır dışı etme (deport) süreçleri ve bu alandaki hak ihlâllerine karşı neler yapılabileceği konusunda bilgi, danışmanlık ve hukuki destek hizmeti için bize başvurabilirsiniz. Deport kararına karşı uzman bir avukat desteği almanın avantajları hakkında “Sınır Dışı (Deport) Kararına itiraz Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.


Sınır Dışı Etme Kararı


YUKK’nun 54. Maddesi ile düzenlenmiş sebeplerden birini veya birkaçını ihlâl edenler hakkında sınır dışı etme kararı uygulanmaktadır. Değerlendirme ve karar aşaması için belirlenen süre ise en fazla 48 saat ile sınırlıdır.

Buna göre; valiliğin, sınır dışı etme kararı almasını gerektiren durumlardan bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Suç ya da terör örgütü destekleyicisi, üyesi yahut yöneticisi olmak,
2. Ülkemizde bulunduğu sürede geçimini sağlamak için gayrimeşru yolları kullanmak,
3. Kamu düzeni, sağlığı ya da güvenliği bakımından tehdit oluşturmak,
4. Çalışma izni bulunmuyor olmasına karşın Türkiye’de çalıştığının tespit edilmesi,
5. Ülkemizden yasal giriş veya yasal çıkış konusundaki hükümleri ihlâl etmek,
6. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı konulmuş olduğu halde Türkiye’ye gelmiş olmak,
7. Türkiye’ye giriş yapmak, vize almak, ikâmet izni elde etmek için yapılan işlemler sırasında gerçeğe muhalif bilgi vermek ya da sahte belge ibraz etmek.
Şu kişiler ise, haklarında sınır dışı etme kararı alınamayacak yabancılar sınıfına girmektedir:
8. Gönderileceği ülkede işkence, onur kırıcı yahut insanlık dışı muamele veya ceza görmesi veya yahut ölüm cezası alması için ciddi emir bulunan kimseler,
9. Tedavileri sona erene kadar- cinsel, fiziksel yahut psikolojik şiddet mağdurları,
10. Seyahat etmesi; ileri yaş, gebelik, ağır bir sağlık problemi gibi nedenlerle doktor tarafından riskli görülen kimseler,
11. Türkiye’de hayati tehlike taşıyan bir rahatsızlık için tedavi görmekte iken, sınır dışı edileceği ülkeye döndüğünde tedavi görme olanağı bulunmayanlar.

Ancak bu durumların son bulması hâlinde, sözünü ettiğimiz kimselere yönelik sınır dışı kararı uygulanacaktır. Sınır dışı (deport) edilmelerde, yabancılar ve göç hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hak mahrumiyetine uğramamak için avukat desteği almak büyük önem taşımaktadır. Konu ile ilgili olarak “Deport Kararına İtiraz Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.


Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yargı Yolları


Hakkında deport (sınır dışı etme) kararı alınmış yabancı, usûlüne uygun bir şekilde ve belirtilen süre dâhilinde itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda yabancının bizzat kendisi, yasal temsilcisi ya da kişinin avukatı; kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuruda bulunabilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olan ve gönüllü olarak menşe ülkesine geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlerden uygun görülen kişilere nakdî veya aynî destek sağlanabilir.

İdari gözetim altına alınmış kişi veya onun avukatı ya da yasal temsilcisi, sulh ceza hâkimine başvuru yapabilir. Lâkin bu başvuru, idari gözetimin durdurulmasını sağlamaz. İnceleme, sulh ceza hâkimi tarafından 5 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

Görüldüğü gibi sınır dışı etme işlemleri ve sonuçları ile ilgili prosedürler hiçbir hata ve gecikme kabul etmeyen, ciddi etkileri sonuçları olan çok önemli konulardır. Bu nedenle ilgili alanlarda profesyonel hukuki destek almak son derece mühimdir. Konu ile alakalı olarak “Deport (Sınır Dışı) Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.
Siz de; sınır dışı etme kararına itiraz, deport kaldırma, sınır dışı kararının iptali davası ve benzeri nedenlerle avukat arayışı içerisindeyseniz, hukuk büromuza başvurarak bu hususta gereken desteğe kavuşabilir ve ulaşacağınız nitelikli çözümler sayesinde, olası mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçebilirsiniz.


 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp