0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Vergi Usul Kanunu´na Aykırılık ve Sahtecilik Yargıtay Kararı

Vergi Usul Kanunu´na Aykırılık ve Sahtecilik Yargıtay Kararı konusunu bugün Ünsal Hukuk kurumsal web sitesinde sizlerle paylaştık. Hemen inceleyebilirsiniz.

11. Ceza Dairesi         2020/6098 E.  ,  2021/13480 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Vergi Usul Kanunu´na aykırılık, özel belgede sahtecilik


Sanıklardan ...´ın diğer sanık ... tarafından kullanılan faturaları sahte olarak düzenlediği iddia edilen olayda; sanığın eylemi özel belgede sahtecilik olarak değerlendirilmiş ise de; suça konu faturaların vergisel işlemde kullanılması nedeniyle V.U.K.´nin 359/b maddesindeki ´´sahte fatura düzenleme´´ suçunu oluşturacağı gözetilerek ve 2008 yılında sahte fatura düzenleme suçu yönünden suç tarihinin düzenlenen en son fatura tarihi olan 22.08.2008; 2008 yılında sahte fatura kullanma suçu yönünden ise sahte faturaların KDV indiriminde en son ağustos ayı beyannamesinde kullanılması nedeniyle suç tarihinin 25/09/2008 olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Sanık ... hakkında “2008 yılında sahte fatura kullanma” suçundan kamu davası açıldığı, ancak bu suçlara ilişkin Vergi Denetim Kurulu ... Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı´nın 11.12.2012 havale tarihli yazısında bahsi geçen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca dava şartı olan Rapor Değerlendirme Komisyonunun 27/03/2012 tarih ve 17 sayılı mütalaa yazısının dosya içerisinde bulunmadığı ve diğer sanık ... hakkında 2008 yılında sahte fatura düzenleme suçundan verilen bir mütala olmadığı anlaşılmış ise de, zamanaşımı olumsuz bir muhakeme şartı olarak kovuşturmaya engel olacağından sanıklara yüklenen "değişen suç vasfına göre 2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme" ve "2008 takvim yılında sahte fatura kullanma” suçlarının Kanundaki cezalarının türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen olağanüstü dava zamanaşımının, suç tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği ve bu itibarla sanıklar müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta, aynı Kanun’un 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanıklar hakkındaki kamu davalarının gerçekleşen olağanüstü dava zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, 27.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp