0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Yabancılar Göç ve Mülteci Hukuku

Ülkemiz; uluslararası boyutta ekonomik göç olaylarının merkezinde yer almakta, hem göç alan hem göç veren bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada ise yabancı danışanlar gerekli işlem ve süreçlerde hukuki destek almak adına mülteci ve göçmen avukatlarının yardımına ihtiyaç duymaktadır.
İşte biz bu alanda profesyonel olarak faaliyet gösteriyor; yabancıların oturma izinleri için gereken prosedürleri takip etmek, çalışma izni alabilmelerini sağlamak, Türk vatandaşlığı ile ilgili konularda yardımcı olmak gibi görevleri üstleniyoruz. Göçmenlerin ve mültecilerin daha onurlu, saygın, yüksek standartlı, refah bir yaşam sürebilmesi adına gerekli tüm hukuki desteği başarıyla sağlıyoruz.

Siz de gerçek veya tüzel bir kişi olarak hukuki yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bize başvurabilir, tam donanımlı uzman avukatlar sayesinde olası hak ihlâli ve maddî-mânevî kayıpları engelleyebilirsiniz.


Göçmen ve Mülteci Hukuku Nedir?


Birçok alt gruba ayrılan hukuk; aile hukuku, kamu hukuku, ticaret hukuku gibi ayrımlara tâbî tutulmaktadır. Mülteci ve göçmen hukuku ise mültecilerin ve göçmenlerin; yasalar tarafından kendilerine tanınmış hak ve özgürlüklerden zamanında, doğru bir biçimde ve eksiksiz olarak yararlanmasını amaçlayan bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.
‘Yabancılar hukuku’ diye de bilinen bu hukuk; bir ülkenin, aslen kendi vatandaşı olmayan fakat çeşitli nedenlerle kalıcı veya geçici olarak orada yaşayan kişilere karşı nasıl bir tutum izlemesi gerektiğini, onların hangi kurallarla mükellef tutulacağını belirlemektedir.
Mülteci ve göçmen hukukunun tüm detaylarına hâkim olan ve hangi süreçlerde nasıl bir yol takip edilmesi gerektiğini çok iyi bilen avukatlar, kişilerin bu alana yönelik tüm ihtiyaçlarına yasal bir çerçevede karşılık bulmasını sağlamaktadır. Siz de; göçmen ve mülteci avukatı arayışınızı bizimle çözüme kavuşturabilir, uğrayacağınız olası mağduriyetlere avukatlarımızın profesyonel desteği sayesinde engel olabilirsiniz.


Göçmen ve Mülteci Hukuku Kapsamı Nedir?


Bu hukukun muhtevası, başka bir ülkeye göç etmiş olan yahut sığınma arayan kişilerin yükümlülüklerini ve haklarını ihtiva etmektedir. Örneğin; mültecilerin ve göçmenlerin kabul edilmesi, korunması, onlarla ilgili uluslararası işbirliklerini bunlardan birkaçı olarak sıralayabiliriz. Ülkemizde bu hukuku düzenleyen kanun, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu´dur.

Biz ise Türkiye’nin ön plana çıkan hukuk bürolarından biri olarak yabancılar hukukunun kapsamına dâhil olan tüm konularda faaliyet gösteriyor, bu alandaki problemlere yönelik hukuka uygun, etik ve efektif- çözümler sunuyoruz.

Uzmanlık alanımızda yer alan faaliyetlerden bazılarını ise şöyle ifade edebiliriz:

1. Mülteci ve göçmen hukuku danışmanlığı,
2. Yabancı ailenin ikâmet izni alması, ikâmet yolu ile Türk vatandaşlığı,
3. Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olma,
4. Mavi Kart başvurusu ve gerektirdiği prosedürler,
5. Sınır dışı etme kararına itiraz, deport kararının iptali davası,
6. Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma, Türk vatandaşlığından çıkma,
7. Sığınma başvuruları,
8. Oturma ve çalışma izni,
9. Yabancıların ülkemizde taraf oldukları davaların takip edilmesi, icra işlemleri vb.

Siz de; mülteci ve göç hukuku alanında ihtiyaç duyduğunuz profesyonel desteği avukatlarımızdan alabilir, işlemlerinizi hiçbir hak kaybı yaşamaksızın gerçekleştirebilirsiniz.
Böylece hatalı veya eksik başvuruların, savunmaların veya hukuka aykırı durumların yol açacağı zaman ve para kayıplarının, hatta telâfisi olmayacak ağır sonuçların önüne geçebilir, hukuki bilgi yetersizliğinin ve deneyimsizliğin size pahalıya mâl olmasını önleyebilirsiniz.

Kendinizi riske atmak istemiyor ve göç-mülteci hukukunun kapsamına giren konularda bir avukat ile çalışmayı arzu ediyorsanız hemen bizi arayabilir, sürecin başından sonuna kadar her ânı yanınızda olacak avukatlarımız sayesinde gerekli işlemleri hiç zorluk çekmeden yerine getirebilirsiniz.

 

 

 

Whatsapp