0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Yata Zarar Verme Deniz Ticaret Hukuku Emsal Karar26.6.2024

Yata Zarar Verme Deniz Ticaret Hukuku Emsal Karar detaylarının tamamına sitemizden erişebilir ve benzeri durumlar için Avukat Ebru Ünsal´a danışabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/1295 Esas
KARAR NO : 2018/681
DAVA : Menfi Tespit
DAVA TARİHİ : 27/11/2017
KARAR TARİHİ : 12/06/2018


Mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilin Trabzon ilindeki taşınmazı üzerinde Büyükçekmece İcra Müdürlüğünün ........... Esas sayılı dosyasından haciz konulduğunu, tebligatın kardeşi tarafından alındığını bu nedenle takibe itiraz edemediğini, müvekkilinin bir tanıdığının yat kiraladığını, 1 günlük yatta kaptanlık yaptığını, 20-25 gün geçtikten sonra tekrardan arandığını ve kaptanlık yapmasını teklif ettiğini, gerekli belgeleri verdiğini, daha sonra aranmadığını, yatı Fethiye limanından çıkarmadığını, 2011 yılında Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinin..... Esas müvekkili hakkındaki yakalama emri nedeniyle ifadesi alındığında durumdan haberdar olduğunu ve sonra serbest bırakıldığını, yata zarar verildiğini veya Türk karasularından dışarı çıkarılıp çıkarılmadığını bilmediğinden bahisle müvekkili aleyhine başlatılan takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ...Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasındaki uyuşmazlığın deniz ticaret hukukundan kaynaklanması nedeniyle davanın görevsiz Mahkemede açılıdğını, öncelikle görev itirazı dikkate alınarak davanın usulden reddine karar verilmesini, müvekkil şirkete ......1 sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan.....6 isimli teknenin ...... ve .... isimli şahıslara kiraya verildiğini, teknenin kaptanlığının 1414000299 sicil numaralı davacı ...´in yaptığı sırada 13/09/2009 tarihinde İtalyanın Güneyinde 33 adet şahısla yakalandığını ve el konulduğunu sigortalı bulunan teknenin maddi zarara uğradığını, teknede oluşan zarar bedeli 73.600,00 TL 20/05/2010 tarihinde müvekkil şirket tarafından sigortalı hak sahibine ödendiğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; ilamsız icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti talebi olduğu, davacı tarafça takibe konu alacak bakımından sorumluluğunun bulunmadığının iddia edildiği, davalı tarafça dava dışı sigortalı teknenin hasarı nedeniyle oluşan zarardan teknenin kaptanı olan davacının sorumlu olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesinin talep edildiği ve ayrıca görev itirazında bulunulduğu anlaşılmıştır. Davalının görev itirazı bakımından; HMK´nın 114.madddesinde dava şartları belirlenmiş, Mahkemenin görevi daşa şartı olarak düzenlenmiştir. 6102 sayılı TTK´nın 5/2.madde ve fıkrasında "Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir." düzenlemesine yer verilmiştir. Eldeki dava bakımından; davacının, davalı tarafça sigortalanan teknenin kaptanı olduğunun savunulduğu, takibe konu alacak bakımından teknenin kaptanının sorumlu olup olmadığı, davacının kaptan olup olmadığı hususlarında tarafların anlaşamadığı, kaptana ilişkin hükümlerin ve kaptanın sorumluluğunun 6102 sayılı TTK´nın deniz ticareti başlığını taşıyan 5.kitabında yer alan 1088 ve devamı maddelerinde düzenlendiği, bu hali ile eldeki davanın deniz ticaretine ilişkin olduğu ve yargılamaya Deniz İhtisas Mahkemesi Sıfatı ile İstanbul 17. ATM tarafından bakılması gerektiği yönünde oluşan tam ve bağımsız vicdani kanaat ile aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİ nedeniyle davanın HMK nın 115/2. Mad uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE,
2-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesine (Denizcilik İhtisas Mahkemesi Sıfatıyla) gönderilmesine,
3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin görevli mahkemece hüküm altına alınmasına
Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğıinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstanbul BAM nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 12/06/2018

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Yargıtay Kararı Ortaklığın Giderilmesi Talebi
    İstanbul ilinin önde gelen iş hukuku avukatları ile bugün sizlere Ortaklığın Giderilmesi Talebi Yargıtay Kararı detaylarını ulaştırdık. Benzeri hususlar için uzman iş avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.
  • Trafik Kazasında Sigortadan Ne Kadar Para Alınır?
    Hukuk büromuza son zamanlarda gelen ziyaretçilerimizden sıkça trafik kazasında sigortadan ne kadar para alınır sorusu gelmektedir.
  • Ankara Yeni Araç Değer Kaybı Avukatı
    Bir trafik kazasına karışarak, racınızda maddi hasarlar oluşmuş ve ciddi problemlerle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Mahrumiyetlerin önüne geçmek için alanında uzman değer kaybı avukatları ile çalışmak büyük önem taşır.
Whatsapp