0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Zayi Belgesinin Verilmesi Emsal Karar30.4.2024

Zayi Belgesinin Verilmesi Emsal Karar içeriği ÜNSAL HUKUK BÜROSU tarafından sitede sergilenmiş ve siz değerli ziyaretçilerine sunulmuştur, inceleyebilir ve hukuki destek talebinde bulunabilirsiniz.

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... Karar
T.C.
KAYSERİ
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : ...
KARAR NO : ...

HAKİM : ...
KATİP : ...

DAVACI : ...
VEKİLİ : Av. ...
DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : Zayi Belgesi Verilmesi
DAVA TARİHİ : ...
KARAR TARİHİ : ...
KARAR YAZIM TARİHİ : 20/06/2022
Mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesinin Verilmesi davasının dosya üzerinden yapılan yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı banka tarafından müşterilerinden edinilen ve müşterilerinin kişisel bilgilerini içeren belgelerin kargoda kaybolduğunu belirterek zayi belgesi verilmesini talep etmiştir. Davacı vekilinin dava dilekçesinin ekinde sunduğu belgelerin incelenmesinde, belgelerin tamamının davacı banka ile müşterileri arasındaki finans işlemlerinden doğan sözleşme, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair açık rıza metinleri, muvafakatname gibi belgeler olduğu, belgelerin tamamının davacı bankanın finansal faaliyetlerini ilgilendirdiği anlaşılmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi´nin 25.11.2021 tarih ve 1232 sayılı kararı uyarınca finans işlemlerinden doğan ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerinde ihtisaslaşmaya gidilmiştir. Dava konusu zayi belgesi, 6100 Sayılı HMK´nun 382.maddesi uyarınca çekişmesiz yargı işlerinden olup, finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi kararı uyarınca işbu davaya bakmaya Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olduğundan gönderme kararı verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda İzah Edildiği Üzere;

1-HSK´nın 25/11/2021 tarih ve 1232 sayılı kararı uyarınca davanın görevli ve yetkili KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ´ne gönderilmesine,
2-Dosyanın bekletilmeksizin Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi´ne gönderilmesine, esasın bu şekilde kapatılmasına,
3-Yargılama giderleri, harç ve sair hususların HMK madde 331/2 gereğince görevli ve yetkili mahkemece hüküm altına alınmasına,
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu kesin olmak üzere karar verildi ...

Katip ...
e-imzalıdır

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Antalya Hangi Hallerde Değer Kaybı Alınamaz?
    Trafik kazası veya farklı bir sebep ile meydana gelen araç hasarları sonrasında sürücülerin değer kaybıyla karşılaşması oldukça büyük bir ihtimaldir.
  • Erzurum Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?
    Değer kaybının sorunsuz bir şekilde alınabilmesi için gerekli ilk belge kaza tespit tutanağıdır. Kazanın nasıl oluştuğu açıkça belirtilmesi ve kaza sonrasında araçlarda yaşanan hasarın fotoğraflanmış olması şarttır.
  • Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak Davası Emsal Karar
    Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak Davası Emsal Kararını siteden incelemenizin ardından benzer hususlar için profesyonel hukuki destek almak isterseniz Ünsal Hukuk Bürosu´nu arayabilirsiniz.
Whatsapp